Archive for April 18, 2007

Międzynarodowy dzień ochrony zabytków

laur.gif Poseł Jan Łopata wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbyło się w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Podczas spotkania ogłoszono i wręczono w imieniu Prezydenta RP akt uznania za Pomnik Historii Historycznego Zespołu Architektoniczno-Urbanistycznego Miasta Lublina oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kozłówce. W czasie uroczystości wręczono także nagrodę w konkursie “Laur Konserwatorski 2007″, nagrody im. Ks. Prof. Janusza Pasierba “Conservator Ecclesiae”, a także specjalną nagrodę PP PKZ dla laureata konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepsze prace naukowe, studialne i popularyzatorskie z dziedziny ochrony zabytków i muzealnictwa.