Wszyscy ludzie dobrej woli…

Szli krzycząc: Polska! Polska! - wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
Szli dalej krzycząc: Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!
A Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał - Jaka?

Juliusz Słowacki

… no właśnie, jaka. Jeśli pragniecie Państwo rzetelności w gospodarce, rozwagi w polityce, życzliwości i normalności. Jeśli chcecie i możecie Państwo pomóc Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i mnie osobiście

zapraszam

Sztab Wyborczy
Lublin, ul. Karłowicza 4
tel. 081 532 35 80

ulotka.jpg