Archive for April 25, 2012

Rozmowa Posła Jana Łopaty w Radiu eR dotycząca bieżących kwestii

W Radiu eR odbyła się rozmowa z Janem Łopatą dotycząca spraw bieżących: Posłuchaj rozmowy.