Poseł Jan Łopata wybrany Prezesem Zarządu Powiatowego PSL

prezes.jpg

Zobacz galerię zdjęć

W dniu 28 maja 2012 r. w Zemborzycach Dolnych odbył się Powiatowy Zjazd Delegatów PSL w powiecie lubelskim. Obecnych było 146 delegatów. Przybyło wielu zaproszonych gości m.in: Kol. Krzysztof Hetman – Prezes ZW PSL, Kol. Marian Starownik – Wicewojewoda Lubelski, Kol. Andrzej Bieńko – Dyrektor ARiMR w Lublinie, Prezes ZM PSL w Lublinie. Ponad 40 członkom PSL wręczono legitymacje członkowskie.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Lublinie – Jan Łopata. Było czym się pochwalić: duża ilość spotkań, dobre i bardzo dobre wyniki wyborcze w wyborach samorządowych oraz do Sejmu i Senatu, doskonała współpraca z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz skuteczne wspieranie rozwoju lokalnego. Zarząd Powiatowy i Powiatowa Komisja Rewizyjna uzyskały jednogłośne skwitowanie wszystkich delegatów.

Kolejnym elementem zjazdu była merytoryczna dyskusja popierana wieloma przykładami. Istotnymi tematami, jakie zostały podnoszone przez dyskutantów to konieczność reform, wspieranie rozwoju lokalnego, problematyka rolnictwa oraz polityka samorządowa.

Głównym punktem spotkania były wybory. Prezesem został ponownie wybrany Jan Łopata, uzyskał 129 głosów. Wybrano również członków zarządu, członków komisji rewizyjnej, delegatów na Zjazd Wojewódzki PSL oraz na Kongres PSL. Ponadto podjęto trzy uchwały w sprawach: zmian aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących producentów rolnych, podmiotów świadczących usługi na rzecz rolnictwa oraz instytucji administracyjnych związanych bezpośrednio z rolnictwem, zmian ustawy o dochodach jednostek samorządowych oraz w sprawie finansowania Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zjazd zakończył się w późnych godzinach wieczornych.

Szczegółowy przebieg zjazdu zawiera protokół.