Informacja Rządu na temat bilansu kosztów i korzyści związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. do 1 maja 2006 r.

Rząd przedstawił informację na temat bilansu kosztów i korzyści związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. do 1 maja 2006 r. W debacie wziął udział Jan Łopata. Oto treść jego wypowiedzi:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W informacji rządu, pisemnej informacji rządu, którą otrzymaliśmy, na temat bilansu kosztów i korzyści związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej czytamy, tu cytat: ˝W ciągu pierwszych 2 lat członkostwa w Unii Europejskiej sektor owoców miękkich doświadczył rosnącej konkurencji ze strony taniego importu z krajów trzecich. Bardzo trudna sytuacja wystąpiła na rynku truskawek. Wykorzystując istniejące procedury wspólnotowe i trwającą debatę nad reformą wspólnotową organizacji tego rynku, Polska doprowadziła do wszczęcia postępowania antydumpingowego wobec importu mrożonej truskawki z Chin i przedstawiła postulaty zmierzające do silniejszego wsparcia sektora owoców miękkich˝.

Panie ministrze rolnictwa, panie profesorze, informacja bardzo niekonkretna i na pewno na wskroś niezadowalająca, jeśli chodzi o tysiące rolników, plantatorów truskawek - owoców miękkich, powiedziałbym, bo wkrótce będą wiśnie i inne owoce - którzy zapewne teraz stoją przed punktami skupu lub na ulicach miast, by zbyć towar po bardzo niskich cenach. W związku z tym pytam i proszę o konkretną odpowiedź: na jakim etapie realizacyjnym jest to postępowanie antydumpingowe i jakie były przedstawione przez rząd polski postulaty, o których tutaj wcześniej mówiłem, i czy mają one szansę być uwzględnione, a jeśli tak, to kiedy, w którym sezonie zbiorów plantatorzy mogą liczyć na realny dochód za swą ciężką pracę? Dziękuję bardzo. (Oklaski)