Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. W dyskusji głos zabrał Jan Łopata:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W projekcie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, konkretnie w art. 5 ust. 1, zapisano skład Komisji Nadzoru Finansowego. Z opisu wynikają cztery osoby, a w składzie powinno być siedem osób. O trzech osobach nie znalazłem żadnej informacji ani w projekcie ustawy, ani w uzasadnieniu. Pytam: jakie są kryteria osobowe, kompetencje, kto powołuje pozostałych, spośród kogo się wybiera, jakie jest wynagrodzenie, sposób powołania, jaki będzie sposób odwołania tych osób? Jeśli chodzi o art. 11 ust. 4, o szczegółową organizację, tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez samą komisję. Czy ten szczególny organ sam sobie będzie określał szczegółowy tryb pracy? I w art. 12 ust. 1, komisja może upoważnić przewodniczącego komisji do podejmowania decyzji administracyjnych. Czy nie jest to daleko idące upoważnienie komisji? Dziękuję bardzo. (Oklaski)