Archive for October 1, 2006

Uroczystość w Szczuczkach

Poseł Jan Łopata uczestniczył w uroczystości upamiętnienia ofiar mordu dokonanego przez Niemców na Mieszkańcach wsi Szczuczki w Powiecie Lubelskim. Wkraczające na Lubelszczyznę niemieckie jednostki wojskowe (z relacji świadków wynika, że wspólnie z wojskami Wermachtu) 1 października 1939 roku dokonały bodaj pierwszego masowego mordu ludności cywilnej. Niemym świadkiem tych tragicznych wydarzeń były obiekty miejscowej Szkoły Podstawowej, dziś noszącej imię niewinnie pomordowanych… Szkoła w Szczuczkach stała się swoistym pomnikiem ku ich czci. Obok znajduje się cmentarz, gdzie złożone zostały wieńce i kwiaty.

Obrona miejsca pamięci narodowej

Pomnik Pamięci Narodowej – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Pokoju w Szczuczkach, jest wpisana do rejestru Instytutu Pamięci Narodowej. Z braku środków finansowych rada gminy w 2001r. podjęła decyzję o likwidacji tej placówki. W obronę szkoły włączył się ówczesny Starosta Lubelski Jan Łopata. Po pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Lublinie, władze gminne wydały pozwolenie nauczycielce, pani Dorocie Gaik, na prowadzenie szkoły w Szczuczkach – w ramach programu „Mała szkoła”. Od września 2001r. odbywają się tam zajęcia w klasach I-VI.
W Instytucie Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie, odnaleźliśmy akta śledztwa prowadzonego w drugiej połowie lat 60. w sprawie mordu Polaków w szkole w Szczuczkach w 1939 r. Postępowanie umorzono w 1970 roku z powodu niemożliwości ustalenia odpowiedzialnych za tę zbiorową egzekucję. Ustalono jedynie, że były to oddziały Wehrmachtu. W uzasadnieniu postanowienia czytamy:

Czytaj dalej »Uroczystość w Szczuczkach