Archive for October 2006

Konferencja „Zdrowie naszych dzieci wspólną troską”.

W Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie poseł Jan Łopata uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Pełnomocnika Wojewody do Spraw Kobiet i Rodziny. Pod tytułem „Zdrowie naszych dzieci wspólną troską”. Tematem przewodnim było zapobieganie wadom wrodzonym u dzieci poprzez dodawanie kwasu foliowego do produktów spożywczych. Swoje referaty wygłosiło wielu naukowców z dziedziny medycznej z Lublina i Warszawy, którzy zachwalali dobry wpływ tej substancji. Swoistym podsumowaniem konferencji była dyskusja na temat rozwiązywania praktycznych problemów napotykanych przy dodawaniu kwasu foliowego do produktów spożywczych.

„Powiaty i Gminy otwarte na fundusze strukturalne”

Poseł Jan Łopata uczestniczył w regionalnym seminarium pod patronatem Starosty Opolskiego Zenona Rodzika pt. „Powiaty i Gminy otwarte na fundusze strukturalne”. Spotkanie odbył się w ramach ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich. Do elitarnego grona samorządów potrafiących dobrze pozyskiwać środki unijne zakwalifikował się również Powiat z siedzibą w Opolu Lubelskim. Wśród zaproszonych gości znalazł się także Marszałek Województwa Lubelskiego Edward Wojtas. Wśród tematów poruszanych na seminarium jeden z ważniejszych dotyczył prezentacji dobrej praktyki, dotyczącej edukacji młodzieży szkolnej w zakresie funkcjonowania Unii Europejskiej i wykorzystywania funduszy strukturalnych. Inny referat był na temat informacji o dotychczasowych doświadczeniach w aplikowaniu o środki unijne przez samorządy terytorialne, a także prezentacja aktualnych możliwości ich pozyskiwania. Bardzo ważny temat dotyczył założeń Narodowej Strategii Spójności za lata 2007-2013 w kontekście strategicznego planowania przez samorządy projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Końcowym akcentem było przejście uczestników seminarium na ul. Lipową w Opolu Lubelskim, gdzie uroczyście wmurowano kamień węgielny pod halę sportową, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – a więc, mówiąc zrozumiałym dla wszystkich językiem, inwestycji w dużym stopniu finansowanej z pieniędzy unijnych.

Uroczystość w Szczuczkach

Poseł Jan Łopata uczestniczył w uroczystości upamiętnienia ofiar mordu dokonanego przez Niemców na Mieszkańcach wsi Szczuczki w Powiecie Lubelskim. Wkraczające na Lubelszczyznę niemieckie jednostki wojskowe (z relacji świadków wynika, że wspólnie z wojskami Wermachtu) 1 października 1939 roku dokonały bodaj pierwszego masowego mordu ludności cywilnej. Niemym świadkiem tych tragicznych wydarzeń były obiekty miejscowej Szkoły Podstawowej, dziś noszącej imię niewinnie pomordowanych… Szkoła w Szczuczkach stała się swoistym pomnikiem ku ich czci. Obok znajduje się cmentarz, gdzie złożone zostały wieńce i kwiaty.

Obrona miejsca pamięci narodowej

Pomnik Pamięci Narodowej – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Pokoju w Szczuczkach, jest wpisana do rejestru Instytutu Pamięci Narodowej. Z braku środków finansowych rada gminy w 2001r. podjęła decyzję o likwidacji tej placówki. W obronę szkoły włączył się ówczesny Starosta Lubelski Jan Łopata. Po pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Lublinie, władze gminne wydały pozwolenie nauczycielce, pani Dorocie Gaik, na prowadzenie szkoły w Szczuczkach – w ramach programu „Mała szkoła”. Od września 2001r. odbywają się tam zajęcia w klasach I-VI.
W Instytucie Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie, odnaleźliśmy akta śledztwa prowadzonego w drugiej połowie lat 60. w sprawie mordu Polaków w szkole w Szczuczkach w 1939 r. Postępowanie umorzono w 1970 roku z powodu niemożliwości ustalenia odpowiedzialnych za tę zbiorową egzekucję. Ustalono jedynie, że były to oddziały Wehrmachtu. W uzasadnieniu postanowienia czytamy:

Czytaj dalej »Uroczystość w Szczuczkach

Następne wpisy »