Archive for May 15, 2007

Nowoczesne pielęgniarstwo ukształtowane przez historię

„Nowoczesne pielęgniarstwo ukształtowane przez historię” – pod takim hasłem obradowała Jubileuszowa Konferencja z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie. W części uroczystej udział wziął oraz gratulacje i życzenia przekazał Poseł na Sejm RP Jan Łopata.