Archive for December 3, 2008

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 (druki nr 1001 i 1298).

Poseł Jan Łopata w imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawił opinię dotyczącą sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2009. Oto treść jego wystąpienia:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Premierze! Państwo Ministrowie! W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić opinię dotyczącą sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 zawartego w druku nr 1298.

Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 (druki nr 1001 i 1298).