Archive for June 5, 2010

Nadanie imienia Mikołaja Siemiona gimnazjum w Krzczonowie.

„…MY WSZYSCY TO ISKRY
SPOD JEGO MŁOTA”

- tak o Mikołaju Siemionie powiedział nauczyciel Józef Skwarzyński przyjaciel Patrona Gimnazjum w Krzczonowie.

5 czerwca 2010r. w Gimnazjum w Krzczonowie miała miejsce uroczystość nadania imienia Mikołaja Siemiona. W uroczystości wziął udział Poseł na Sejm RP Jan Łopata.

Mikołaj Siemion (1891 – 1942)

Był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Krzczonowie w latach 1922 – 1940. Należał do kadry postępowej młodzieży, która po upadku rewolucji 1905 roku kontynuowała konspiracyjną działalność narodowowyzwoleńczą na terenie szkół lubelskich. Za udział w zamachu na lubelskiego policmajstra musiał uciekać do Ameryki, skąd powrócił na wieść o wybuchu I wojny światowej.

Jako legionista brał udział w działaniach wojennych. W okresie międzywojennym osiadł z rodziną w Krzczonowie, gdzie objął funkcję kierownika miejscowej szkoły. Z jego inicjatywy w 1924 roku placówka otrzymała imię Stanisława Staszica. W wyniku starań Mikołaja Siemiona w 1937 roku zainicjowano budowę nowej szkoły.

Po wybuchu II wojny światowej przystąpił do organizowania ruchu oporu. Przygotowywał dokumenty dla żołnierzy, a także gromadził i ukrywał broń, w czym pomagali mu miejscowi nauczyciele. Za tę działalność był dwukrotnie aresztowany przez gestapo i więziony na Zamku Lubelskim, a następnie wywieziony do obozu w Oświęcimiu. 28 października 1942 roku został rozstrzelany pod ścianą straceń na dziedzińcu bloku 11.

W miejscowym środowisku cieszył się dużym autorytetem i szacunkiem młodzieży.