Archive for April 30, 2011

POLITYKA RODZINNA W UNII EUROPEJSKIEJ - zaproszenie na sympozjum

Katedra Życia Społecznego Rodziny KUL zaprasza na sympozjum

POLITYKA RODZINNA W UNII EUROPEJSKIEJ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Aula Kard. Stefana Wyszyńskiego
23 maja 2011 r.

Godz. 9.30 – Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii KUL
Powitanie gości.
- Ks. dr Jarosław Jęczeń, Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie
Przemówienie

Sesja I: Strategia rozwoju a polityka rodzinna Unii Europejskiej
Ks. prof. dr hab. Jerzy Koperek (moderator)

Godz. 9.40 – Ks. prof. dr hab. Jerzy Koperek
Wykład: Polityka rodzinna Unii Europejskiej – wyzwania i dylematy
Godz. 10.00 – Dr Czesław Siekierski - Poseł Parlamentu Europejskiego.
Wykład: Strategia rozwoju wsi w polityce Unii Europejskiej (2014/20) – szanse i zagrożenia dla rodziny.
Godz. 10.30 – Dr Marian Apostoł, Parlament Europejski
Wykład: Wykorzystanie pomocowych instrumentów unijnych w środowiskach wiejskich – aspekt administracyjno-prawny.
Godz. 11.00 – Przerwa

Sesja II: Polityka rodzinna w wybranych krajach europejskich
Ks. dr Włodzimierz Wieczorek (moderator)

Godz. 11.25 – Prof. Renate Oxen-Knecht.
Wykład: Więcej praw dla ojców – analiza i ocena niemieckiego prawa konstytucyjnego
Godz. 11.50 – Ks. prof. dr hab. Stanislav Vojtko
Wykład: Polityka rodzinna na Słowacji.
Godz. 12.15 – Red. Bartosz Marczuk
Wykład: Polska polityka rodzinna – stan obecny i perspektywy wymaganych reform.
Godz. 12.40 – Prof. Jurij Pidlisnyj
Wykład: Polityka rodzinna na Ukrainie.

Godz. 13.00 - Panel dyskusyjny: Polityka rodzinna w kontekście wyzwań współczesnej Europy: pro- czy anty-rodzinna?
Ks. prof. dr hab. Jerzy Koperek
(moderator)

Uczestnicy:
Ks. dr Zdzisław Jancewicz, Wprowadzenie do panelu: Polityka rodzinna w ustawodawstwie Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia dla rodziny
Dr Czesław Siekierski
Dr Marian Apostoł
Ks. dr Włodzimierz Wieczorek
Prof. Renate Oxen-Knecht
Ks. prof. dr hab. Stanislav Vojtko
Red. Bartosz Marczuk
Prof. Jurij Pidlisnyj
Godz. 14.00 – Obiad