Archive for February 14, 2006

Interpelacja

Interpelacja Jana Łopaty do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Czytaj dalej »Interpelacja