Archive for March 26, 2007

Szkolenia rolników

W gminach Gościeradów i Annopol odbyły się szkolenia rolników dotyczące wypełniania i składania wniosków do ARiMR. W szkoleniach wziął udział Poseł Jan Łopata, który omówił aktualny stan legislacyjny ustaw dotyczących wsi i rolnictwa.