Archive for September 13, 2012

Polska w ESA

W czwartek 13 września 2012 roku w warszawskim Centrum Nauki Kopernik Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Umowy w tej sprawie wymienili wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz dyrektor generalny ESA Jean-Jacques Dordain. Wśród uczestników tego wydarzenia był Poseł Jan Łopata, który angażował się czynnie w proces członkowski Polski w Agencji Kosmicznej. [http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=16&dzien=2&wyp=0#024]

Negocjacje akcesyjne pomiędzy Polską a Europejską Agencją Kosmiczną rozpoczęły się 28 listopada 2011 roku w Paryżu. Rozmowy zakończyły się w kwietniu 2012 roku. Zgodę na przystąpienie do konwencji ESA polski rząd wyraził w czerwcu tego roku, a w lipcu kraje członkowskie agencji. W pierwszym roku Polska musi wpłacić “wpisowe” i składkę w łącznej wysokości 145 mln złotych.

Czym jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA - European Space Agency)? ESA to europejski odpowiednik amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Istnieje od 1975 roku i jest jedną z głównych agencji kosmicznych na świecie. Jej roczny budżet wynosi ok. 4 mld euro. Agencja zatrudnia około 2200 pracowników ze wszystkich krajów członkowskich, w tym naukowców, inżynierów, informatyków. Prowadzi wiele misji kosmicznych i wystrzeliwuje satelity okołoziemskie. Wydatki ponoszone przez ESA zasilają gospodarki krajów należących do tej organizacji.

Agencja ma bazę kosmiczną w Gujanie Francuskiej, skąd startują rakiety Ariane 5, Vega i Sojuz. Do jej największych osiągnięć należy wystrzelenie bezzałogowych statków ATV na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz udział w budowie i obsłudze tej stacji. Agencja buduje też system nawigacji satelitarnej Galileo oraz obserwuje Ziemię dzięki flocie satelitów.

Członkostwo w agencji da więc polskim instytutom i firmom możliwość pełnego udziału w europejskich projektach w sferze badań i przemysłu kosmicznego.