Komisja za obwodnicą

Artykuł “Kuriera Lubelskiego” z dnia 15 lutego 2006 r.

Komisja finansów publicznych zgodziła się wczoraj, by w tegorocznym budżecie państwa znalazło się 20 mln zł na budowę obwodnicy Lublina.

Ostatecznie, czy ta inwestycja zostanie dofinansowana w 2006 r. z publicznej kasy zadecydują posłowie. Dziś rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu

Wczoraj komisja finansów debatowała nad poprawkami do tegorocznego budżetu państwa przyjętymi przez Izbę Wyższą. Wśród nich rozpatrywała i tę dotyczącą obwodnicy Lublina. - Za było 21 osób, dziewięć przeciw, trzy się wstrzymały - relacjonował wyniki wczorajszego głosowania Jan Łopata, lubelski poseł PSL, który jest członkiem komisji.

Obecnie te pieniądze musi jeszcze „przyklepać” Sejm. – Raczej nie powinno być problemów – liczył wczoraj Jan Łopata.

Jeśli pozostali posłowie podzielą opinię kolegów z komisji finansów publicznych, przyznane Lubelszczyźnie pieniądze pójdą na wykup gruntów, na których jest już ostatecznie ustalony przebieg obwodnicy, czyli na terenie gminy Jastków.

Naszym posłom jak dotychczas udało się dołączyć do tegorocznego budżetu państwa dwa wnioski. Pierwszy dotyczy przeznaczenia 14 mln zł na budowę lotniska w Świdniku. Drugi na kwotę 550 tys. zł dla lubelskiej straży pożarnej; środki pójdą na zakup sprzętu i samochodów. KA

Źródło:”Kurier Lubelski”, 15.02.2006 r.