Spotkania z młodzieżą

Poseł Jan Łopata uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli [strona www] oraz w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach.

Młodzież bardzo żywo reagowała na informacje o toczących się w Sejmie procedurach i dyskusjach nad ustawami wprost ich dotyczącymi (projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty) ale również o przyszłości Polski i ich miejsca w społeczeństwie obywatelskim.