Archive for October 17, 2010

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się 17 października 2010 roku w której uczestniczył Poseł Jan Łopata. Jest to najstarsza uczelnia na terenie Lublina, która działa od 1918 roku. Obecnie studiuje w niej 20 tysiecy studentów na 33 kierunkach i 8 specjalnościach.

Uroczystości rozpoczeły się mszą świętą w Kościele Akademickim, ktorej przewodniczył JE Ks. Abp Józef Kowalczyk – Prymas Polski. Po Mszy władze uczelni, goście oraz studenci udali się do Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, która mieści się w Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Na uroczystości obecni byli: Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego, prymas Polski abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore, a także prof. Władysław Bartoszewski. Znany historyk wygłosił również wykład inauguracyjny p.t. “Polska w Europie XXI wieku w wizji Jana Pawła II”. - Lublin jest miastem gdzie kiedyś została podpisana jedna z bardziej trwałych i znamiennych unii między dwoma narodami. Teraz też cała Europa powinna dążyć do przezwyciężenia podziałów - mówił w swoim wystąpieniu.

“Uniwersytecie służ Prawdzie” - te słowa, które Jan Paweł II wypowiedział 13 lat temu w Krakowie były tematem przewodnim inauguracji nowego roku akademickiego na KUL. Polskie uczelnie potrzebują reformy -mówiła minister nauki i szkolnictwa wyższego. Pięć lat temu uczelnia przyjęła imię jednego ze swoich profesorów - Jana Pawła II. Do papieskiej wizji Europy odwołał się w wykładzie inauguracyjnym prof. Władysław Bartoszewski.

Na zakończenie inauguracji, władze uczelni przyznały prymasowi Polski wyróżnienie “Deo et Patriae deditus”. - Na uniwersytetach najważniejsza powinna być posługa myślenia. Służba prawdzie w każdym wymiarze, a zwłaszcza tym społecznym - zaznaczył.